مدیر عامل برق لرستان:
مدیر عامل برق لرستان گفت: اصولا ممیزی ها در راستای پایش اهداف وتبدیل نمودند تهدیدات به فرصت های ارزشمند وپیشبرد ماموریت سازمان ورسیدن به یکسان سازی فعالیت ها واقدامات مربوطه می باشد.
کد خبر: ۳۳۵۶۶۸
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۲ 27 November 2016

به گزارش خبرگزاری تابناک از لرستان ؛ فریدون خودنیا مدیر عامل شرکت توانیر در خصوص ارزیابی و ممیزی هایی در سطح کشور در بین شرکت ها انجام شوداظهار داشت :عموما سنجش میزان زضایت مندی مردم ومسئولین از هردستگاهی می تواند موجبات تعالی وپیشرفت آن دستگاه در عرصه خدمات رسانی وانجام وظایف محوله باشد. 

ممیزی صنعت برق در شرکت توزیع برق لرستان انجام شد/ ممیزی برای شرکت یک اقدام مثبت و بصورت بازی برد برد می باشد 

مدیر عامل برق لرستان گفت: اصولا ممیزی ها در راستای پایش اهداف وتبدیل نمودند تهدیدات به فرصت های ارزشمند وپیشبرد ماموریت سازمان ورسیدن به یکسان سازی فعالیت ها واقدامات مربوطه می باشد.

فریدون خودنیا بیان داشت: انجام ممیزی برای شرکت یک اقدام مثبت و بصورت بازی برد برد می باشد. زیرا ممیزان علاوه بر انتقال یکسری اطلاعات وتجارب جدید به شرکت ممیزی شده اند از طرفی نیز تجاربی را از آنها کسب می کنند ودر شرکت متبوع خود پیاده سازی می نمایند.

وی با بیان اینکه شاخص های تعریف شده توسط کارشناسان مجرب تهیه وتدوین گردیده است گفت:این شاخص ها طبیعتا دارای مواردی ازجمله انطباق یا فرصت بهبود می باشند که شرکت های ممیزی شونده باید سعی نمایند موارد انطباق یا فرصت بهبود را شناسایی ودر جهت بهبود وارتقاء آنها بکوشند.

خودنیا برنامه ریزی واستفاده از نظریات کارشناسان ومدیران را به منظور شناسایی نقاط ضعف وبرطرف نمودن آنها وتقویت نقاط قوت رایک اصل دانست وابراز داشت :اصولا با توجه به پیشرفت علم وتکنولوژی وتوسعه روز افزون جوامع و به تأسی از آن دگرگونی وتغییر در سازمان حفظ سیستم وبرداشتن گامهای رو به جلو اولین هدف سازمانی بوده وبرای ارتقاء وپیشبرد می بایست هرساله ارزیابی و ممیزیهای جدیدی صورت پذیرد.

همچنین در ادامه آقای سلیمانی معاونت منابع انسانی شرکت در این زمینه اظهارداشت ممیزی فرایند سیستمی ومستندیست که با هدف حصول اطمینان از تحقق واجرای درست ضوابط ودستورالعملهای توانیر در شرکت وهمچنین بهره مندی از دانش وتجارب سایر شرکتهای توزیع و نهایتأ ارتقاء عملکرد وبهبود خدمات ارائه شده صورت میگیرد.

سلیمانی گفت در فرایند عملکرد حوزه های مالی وپشتیبانی، حقوقی، منابع انسانی، روابط عمومی، مشترکین، مدیریت مصرف، بهره برداری، دیسپاچینگ، ایمنی، مهندسی، کاهش تلفات، برنامه ریزی وبودجه، فناوری اطلاعات وارتباطات، بر اساس چک لیست های تنظیم شده مورد ممیزی قرار گرفتند.

معاونت منابع انسانی گفت این شرکت یک شرکت یادگیرنده است وممیزی شرایط مناسب برای شناسایی فرصت های بهبود ومشکلات وشرایط سخت کار می باشد وبدون شک همه کارکنان پرتلاش شرکت با انجام اقدامات اصلاحی وایجاد سازوکار لازم در جهت ارتقاء خدمات به مردم گام برمی دارند.

سپس مهندس مجید گودرزی رئیس گروه مطالعات گسترش خدمان نوین توانیر وسرپرست تیم ممیزی ضمن قدرادانی از زحمات ممیزان ومدیر عامل وهمکاران برق لرستان نتایج حاصله را مطلوب عنوان کرد و به بیان نقاط قوت وفرصت های بهبود حوزه های فنی وغیر فنی شرکت پرداخت وگفت هدف از اجرای ممیزی ارزیابی فعالیت های انجام شده شرکت ها وسنجش میزان مطابقت آن با ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی می باشد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار